Courtisane à sa toilette

Courtisane à sa toilette Maximize

  • Artist Kikukawa Eizan (1787 - 1867)
  • Published circa 1810/1830
  • Publisher Nishimuraya
  • Signature Kikukawa Eizan hitsu
  • Seals Kiwame
  • Size Oban tate-e
  • Réf. RR719

Availability: Sold

 €0.00

For your interest